Czym jest servicedesign.pl

Projektowanie usług

 

Wiedza i doświadczenie naszego zespołu, a także podejście zorientowane na człowieka skoncentrowane na odbiorcy sprawia, że ​​możemy wpływać na proces zmiany, dostosowywać proces optymalizacji usług i dostosowywać się do nowej sytuacji.

Oto podsumowanie metodologii Service Design, którą stosujemy zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak i przy usprawnianiu procesów biznesowych naszych klientów.

Sprawdź, jak możesz skorzystać z naszej pomocy i zobacz, jaką wartość dodaną Twoja firma może czerpać z Design Thinking.

Projekt bez tytułu (6)
Group 1

Dzięki Service Design pomożemy Ci zoptymalizować usługi i zaadaptować się do sytuacji na rynku

 

Zarówno potrzeby, jak i wymagania klientów rosną w coraz szybszym tempie. Ta obserwacja zaowocowała stworzeniem metodyki Service Design. Projektowanie usług polega na weryfikacji aktualnego sposobu działania firmy, a następnie dostosowaniu go do aktualnych wymagań rynkowych. Osiągamy to poprzez planowanie i organizację ludzi, infrastruktury, komunikacji i komponentów materialnych usługi.

Początek przygody Socjomanii z metodyką projektowania usług miał miejsce w 2014 roku, gdy nasza CEO – Katarzyna zdobyła certyfikat Design Thinkers Academy. Od tego czasu w usługach konsultingowych korzystamy z podejścia i narzędzi Service Design.

Łączymy wiedzę z obszaru digital z doświadczeniami biznesowymi i kompetencjami naszego zespołu badawczego, by tworzyć rozwiązania odpowiadające oczekiwaniom klientów i potrzebom firm, przechodzących proces cyfrowej transformacji. Dzięki temu każdego dnia skutecznie przeprowadzamy firmy przez proces digitalizacji usług.

Image (6)

Service design –
dlaczego warto je wdrożyć?

 

W kontekście Service Design często mówi się o innowacjach. Jeżeli chcesz zajmować się projektowaniem usług, by zrewolucjonizować procesy w swojej firmie, jesteś na dobrej drodze.

Innowacyjność nie jest jednak nadrzędnym celem service design. Jest nim optymalizacja, czyli ulepszanie tego, co aktualnie oferujesz swoim klientom, by lepiej odpowiadało ich potrzebom. Można to osiągnąć także bez dumnie brzmiących innowacji – i choć w praktyce często je wypracowujemy, nie są one celem samym w sobie. W projektowaniu usług liczy się przede wszystkim klient.

To nie jedyne argumenty przemawiające za wdrożeniem service design celem poprawy doświadczeń konsumentów czy user experience. By udoskonalić produkt czy usługę, przeprowadzamy szereg działań, korzystając przy tym z wielu narzędzi. Wszystkie z nich sprawiają, że lepiej rozumiesz swoją grupę docelową i jej oczekiwania. Ma to niezliczone korzyści nie tylko dla pojedynczych usług, ale biznesu w ogóle.

Narzędzia projektowania usług

Proces projektowania usług w duchu Service Design to kreatywne przedsięwzięcie. Nie oznacza to jednak, że opiera się on na naszych przypuszczeniach czy założeniach. By opracować usługi na poziomie, który zadowoli coraz bardziej wymagających klientów, korzystamy z wielu narzędzi, a są to:

3

Persony

Zanim zaczniemy udoskonalać usługę, musimy dowiedzieć się, kto będzie jej odbiorcą/użytkownikiem.

2

Service Blueprint

Analizujemy punkty styku i doświadczenia odbiorców przed skorzystaniem z usługi, w trakcie korzystania oraz po.

Image (7)

Customer Journey Map

Dokonujemy analizy wszystkich interakcji użytkownika z usługą, by zidentyfikować obszary wymagające optymalizacji.

1

Service Business Model Canvas

Używamy szablonów, by dokładnie scharakteryzować aktualny model biznesowy Twojej organizacji, a później wypracować nowy.

5

Jobs-To-Be-Done

Wykorzystujemy metodologię, która pomaga nam zidentyfikować realne cele Twoich klientów.

4

Futures Mapping

Wykorzystamy skuteczną metodykę z zakresu planowania i wizualizacji danych, aby zidentyfikować, a następnie zrealizować kroki niezbędne do stworzenia usług idealnych w przypadku Twojej organizacji.

shapes_2

Porozmawiajmy →

Porozmawiajmy →