#Realizacje
29 listopada 2021

Case Studies | Biedronka (Jeronimo Martins)

Klient

Bieronka logo_no_claim

Usługi

 • Employee advocacy
 • Kultura organizacyjna
Marka pracodawcy a marka konsumencka – te dwa elementy powinny ze sobą współgrać, a budowany wizerunek powinien być spójny, zwłaszcza w dobie mediów społecznościowych. Jak włączyć w to pracowników z interdyscyplinarnych zespołów? Jak budować kulturę zaangażowania i wewnętrzną społeczność? Jak wprowadzić nowe metodyki w budowanie spójnej wizji działania i motywacji? Na te pytania odpowiedzieliśmy w długofalowym procesie współpracy między Socjomania a marką Biedronka. Dobraliśmy do tego konkretne podejście i narzędzia korzystając z połączenia naszych kompetencji w obszarze digital, komunikacji, design thinking i facylitacji.

OPIS KLIENTA:

Biedronka – sieć sklepów należąca do spółki akcyjnej Jerónimo Martins Polska, której właścicielem jest portugalskie konsorcjum Jerónimo Martins. Marka Biedronka ma określony zestaw wartości, i jej strategicznym celem jest komunikowanie ich zarówno jako marka konsumencka jak i marka pracodawcy.

Głównymi celami współpracy Socjomanii i marki Biedronka  było stworzenie dedykowanego programu Employee Advocacy na LinkedIn i jego implementacja wewnątrz organizacji.

OPINIA:

Po pół roku trwania programu widzimy widoczne efekty naszej pracy, ale już dziś mogę śmiało powiedzieć o jego sukcesie. Dzięki świetnej współpracy z Socjomanią mam pewność, że nasz program budowany jest w sposób profesjonalny, ciekawy, angażujący, a przede wszystkim mierzalny jakościowo i ilościowo. A relacja z naszymi ambasadorami, oparta na wzajemnym zaufaniu i wsparciu dodatkowo potwierdza, jak wielka jest moc i siła zespołu Biedronki.

Marta Śliwińska, Senior Employer Branding Manager, Biedronka

Biedronka

ROZWIĄZANIE:

 
Program employee advocacy stał się częścią pełnego zaprojektowanego procesu, który wdrożyliśmy w metodyce design thinking, a na który składało się zbudowanie wizji i misji organizacji i programu, zdefiniowanie wyzwań, ułożenie procesu, zaangażowanie i przeszkolenie liderów zmiany, promocję wewnątrz organizacji, przygotowanie taktyk i niezbędnych dokumentów wsparcia, skończywszy na skalowaniu działań wewnątrz organizacji. Całość procesu była wsparta bieżącym doradztwem ii wsparciem lidera projektu EA w organizacji. Ważnymi aspektami procesu były synergia między marką produktu, a marką pracodawcy oraz ko-kreacja w projekcie i stały rozwój ambasadorów Biedronka.

Zaplanowane aktywności podzieliliśmy na wybrane bloki:

 1. Inspiracyjny: wykład inspiracyjny z zakresu social media i angażowania pracowników w komunikację dla grupy wyselekcjonowanych managerów i specjalistów. 
 2. Ko-kreacji: warsztaty strategiczne z grupą liderów zmian – ambasadorów w podejściu design thinking.
 3. Operacyjny: przygotowanie zaplecza – repozytorium contentowe (tutorial i wytyczne działania, baza materiałów, baza treści).
 4. Marketingowo-wizerunkowy: promocja wewnątrz organizacji. 
 5. Budowanie zespołu – szkolenie online dla kolejnych osób wchodzących w proces; rozwój społeczności pracowników, która przejmie realizację projektu; cykliczne monitorowanie działań.

EFEKTY:

Konkretne dane z pierwszego badania (start projektu vs 4 miesiące) – projekt obecnie jest w trakcie kontynuacji.

 Mierniki – kultura/działanie organizacji:

 • opracowanie całościowo procesu EA w Biedronka wraz z regularną ewaluacją
 • zaangażowana grupa ponad 30 ambasadorów z różnych działów i różnego szczebla wpływająca na wizerunek organizacji na Linkedin
 • Edukacja: wzrost świadomości marki i jej wartości ustalonych w EVP marki Biedronka i strategii employer brandingu wśród pracowników i potencjalnych klientów i kandydatów
 • Utrzymanie poziomu zaangażowania 67% pracowników w działanie projektu
 • Rozwój pracowników w obszarach nowych metodyk pracy i zwiększenie satysfakcji z pracy w organizacji 

 

 • Wypracowanie spójnego poziomu wiedzy, wytycznych i praktyk w postaci Podręcznika i wdrażanie go w codziennej komunikacji przez Ambasadorów projektu
 • zanotowanie wzrostu postępów na poziomie efektywności działania (dotarcie do odpowiedniej grupy docelowej, ilość wyświetleń treści postów ponad 100 000, reakcje) u 70% zaangażowanych w projekt uczestników

Notujemy również takie opinie uczestników, współtwórców projektu: “Uczestnictwo w programie WeBiedronka to dla mnie przede wszystkim duża dawka wiedzy do praktycznego zastosowania. Dzięki szeregowi warsztatów stworzyliśmy fajną społeczność Ambasadorów, która wzajemnie się inspiruje
 i motywuje. Każdy z nas patrzy na firmę i jej działania z własnej perspektywy, którą możemy się dzielić w swoim gronie oraz z innymi użytkownikami mediów społecznościowych”.
Żaneta Żak, Kierownik ds. Szkoleń i Wdrożeń, region Kraków

 

shapes_blog

Porozmawiajmy →

Porozmawiajmy →