#Realizacje
19 grudnia 2021

Case Studies | Lafarge

Klient

Lafarge_(Unternehmen)_logo.svg

Usługi

  • Strategia digitalizacji
  • Service design

 

Jeden z liderów branży wykończeniowej i budowlanej staje przed wyzwaniem digitalizacji organizacji. Jego celem jest nie tylko praca nad doświadczeniami klientów i pracowników, ale też optymalizacja działań, automatyzacja procesów, zaproponowanie/redefinicja wartości. Kieruje się w stronę strategii usługowej, ale też sięga po nowe metodyki, próbując w inny niż dotychczas sposób, angażujący różne strony organizacji dojść do określenia kierunków strategicznych. 

OPIS KLIENTA:

Francuskie przedsiębiorstwo, które oferuje szeroki zakres specjalistycznych rozwiązań i usług, ułatwiających realizację projektów budowlanych na każdym etapie inwestycji. Firma jako jeden ze strategicznych kierunków działań zdefiniowała digitalizację.

OPINIA:

Rekomenduję zespół Socjomanii jako solidnego partnera w biznesie, eksperta o wysokich kompetencjach strategicznych. Współpracowałam z Socjomanią przy projekcie digitalizacji biznesu w metodyce Service Design. Otwarta postawa wobec oczekiwań biznesu, sprawna organizacja pracy, elastyczność i szybkie reagowanie na zmiany występujące w trakcie trwania projektu pozwoliły na wypracowanie planów i kierunków dla rozwoju organizacji.
Monika Pietrzak, Digital Transformation Manager, Lafarge

Lafarage

ROZWIĄZANIE:

 
Dla lidera branży budowlanej i wykończeniowej, przygotowaliśmy 
i przeprowadziliśmy projekt digitalizacji organizacji, którego celem było wypracowanie nowych produktów, usług, a także kierunków zmian. Zaproponowaliśmy 6-miesięczny proces opierający się zarówno o prace audytowe, warsztatowe jak i wdrożeniowe. Podczas procesu pracowaliśmy nad oceną obszarów digitalizacji (wewnętrznych i zewnętrznych)
 za pomocą takich narzędzi jak 
Service (Gaps) Map, Stakeholders Map, Customer + Employee Journey, nałożeniem planów organizacji i ich priorytetyzacją.
Realizacja była możliwa dzięki powołaniu specjalnego, interdyscyplinarnego zespołu w organizacji, wyznaczenie lidera, ale też zaproszenie klienta do procesu ko-kreacji i oceny rozwiązań oraz prototypów.

EFEKTY:

Poza zaszczepieniem metodyki service design i podejścia design thinking do kultury organizacji, przejściem pełnego procesu z zespołem Lafarge, wyznaczeniem specjalnych stref do realizacji projektu i zakomunikowaniem wartości pracy w metodyce, stworzono raport z kierunkami strategicznymi. W raporcie podsumowano 226 kierunków strategicznych, z czego 10 przeszło do fazy prototypowania i oceny biznesowej organizacji.

shapes_blog

Porozmawiajmy →

Porozmawiajmy →