Usługi

Innowacje w biznesie – strategia obsługi w organizacji

 

Z powodzeniem identyfikujemy luki w usługach oferowanych przez organizację i wybieramy kierunki przyszłej strategii biznesowej, aby wypracować rozwiązania i pomóc je wdrożyć.

Rewizja strategii biznesowej

 

Dbamy o analizę Twojej aktualnej strategii biznesowej, tak aby zidentyfikować te aspekty, które wymagają poprawy. W ten sposób przygotowujemy się do optymalizacji Twoich rozwiązań i tworzenia nowych produktów i usług – zgodnie z potrzebami Twoich klientów, sytuacją rynkową i dostępnymi nowoczesnymi technologiami.

Badania cyfrowe

 

Bazując na wiedzy i doświadczeniu w kanałach cyfrowych, wykorzystujemy innowacyjną metodologię zwaną netnografią (badania etnograficzne online), aby analizować dane związane z potrzebami i zachowaniami użytkowników w społeczności cyfrowej. Decyzje o wdrożeniu nowych usług podejmujemy na podstawie danych uzyskanych z analiz, wywiadów i innych narzędzi badawczych.

Mapowanie podróży klienta

 

Oczekiwania współczesnych konsumentów ulegają ciągłym zmianom – podobnie jak sytuacja na rynku. Zamierzamy przeanalizować wszystkie punkty styku z marką, aby zoptymalizować doświadczenie klienta i ulepszyć Twoje usługi. Ma to na celu znalezienie luk w obecnych rozwiązaniach, aby zobaczyć, jak można je ulepszyć.

Projektowanie i optymalizacja usług

 

Service Design pomaga nam dostosować usługi do rzeczywistych oczekiwań klientów docelowych. Opieramy się na kluczowych zasadach Service Design i korzystamy ze sprawdzonych narzędzi, aby opracować rozwiązania zwiększające efektywność całej organizacji.

Tworzenie person użytkownika

 

Persony są po to, aby pomóc Ci zrozumieć oczekiwania Twoich klientów. Przeanalizujemy przyzwyczajenia, potrzeby, zachowania Twoich klientów, a także kwestie demograficzne i psychograficzne, tak aby zaprojektować efektywne usługi.

Tworzenie i zarządzanie strategią danych w organizacji

 

We współczesnej rzeczywistości biznesowej nie ma miejsca na „może”. Nasi eksperci i analitycy netnografii wiedzą, jak wykorzystać dostępne dane do projektowania efektywnych usług i wdrożą szereg praktyk zapewniających optymalne zarządzanie usługami w Twojej organizacji.

Budowanie strategii współtworzenia

 

Współtworzenie to współpraca wszystkich interesariuszy zaangażowanych w świadczenie usług – w tym klientów i konkurentów. Takie podejście ułatwia tworzenie efektywnych, wszechstronnych procesów. Zamierzamy opracować skuteczne praktyki współtworzenia dla Twojej organizacji, tak aby jak najlepiej wykorzystać potencjał Twojego zespołu.

Porozmawiajmy →

Porozmawiajmy →