Zespół Ekspertów

Nasz zespół składa się ze specjalistów z różnych dziedzin, będących częścią ekosystemu w którego obszarze funkcjonuje metodyka service design. To dziedziny od badań, przez marketing, znajomość technologii, analityki, wysoka świadomość i znajomość modeli biznesowych oraz umiejętność facylitacji i zarządzania projektami i zespołami. Jednym z naszym zadań (i misją!) jest dzielenie się wiedzą.

Porozmawiajmy →

Porozmawiajmy →