#Realizacje
18 stycznia 2022

Case Studies | Znak – Literanova

Klient

znak_literanova_300-2

Usługi

  • Design thinking
  • Kultura organizacji
Nowa marka powołana w ramach wydawnictwa potrzebuje spójnej wizji, włączenia w jej tworzenie i redefinicję zespołu pracowników, określenia konkretnego miejsca w całej grupie. Ważnym zadaniem jest zdefiniowanie i priorytetyzacja najważniejszych wyzwań w codziennej pracy i w kontekście najbliższej strategii biznesowej. Praca nad kulturą organizacji jest teo ważnym elementem, stąd obranie za możliwe rozwiązanie podejścia design thinking i zwrócenie się do zespołu Socjomanii.

OPIS KLIENTA:

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak to jeden z największych i najstarszych polskich wydawców. Aby docierać do szerszych kręgów odbiorców w 2006  roku powstało Wydawnictwo Otwarte, publikujące literaturę popularną, a w 2010 r. platforma Woblink, oferująca książki elektroniczne, audiobooki, a teraz także książki papierowe. W związku z rozwojem firmy i stałym poszerzeniem jej oferty w 2010 roku Zarząd Wydawnictwa powołał do życia trzy nowe marki: Znak, Znak Literanova i Znak Emotikon.

Literanova

ROZWIĄZANIE:

 
Zaproponowaliśmy proces strategiczny składający się z etapów rozmowy z liderem i badania potrzeb, zdefiniowanie potencjalnych obszarów problemowych oraz punktu centralnego – procesu warsztatowego z zespołem w podejściu design thinking. Na co położyliśmy nacisk w tym procesie? 

Po pierwsze: cel biznesowy – współtworzenie z pracownikami wspólnej wizji części pionu wydawnictwa Znak jakim jest Literanova: „Jacy chcemy być jako Znak Literanova?”. Wizja została osadzona w kontekście biznesowym (zderzyliśmy ze sobą kontekst potrzeb pracowników i ich identyfikacji z marką oraz kontekst potrzeb klienta). Produktem miało być wygenerowanie rozwiązań wraz z mapą inspiracji, stanowiących materiał do wypracowania strategii biznesowej. Zidentyfikowano DNA wydawnictwa oraz propozycję wartości na rynku (value proposition). Zebrano inspiracji z rynku wydawniczego oraz z analizy własnego potencjału.

Po drugie: cel integracyjny – proces miał wzmocnić współpracę między pracownikami z różnych działów organizacji. Jednocześnie ważne było praktyczne poznanie przez uczestników metody design thinking i możliwość zaimplementowania pojedynczych metod w codziennej pracy.

 

EFEKTY:

Zdefiniowaliśmy 5 najważniejszych efektów procesu:

  1. Wsparcie rozwoju strategii biznesowej: Wypracowanie kilkudziesięciu rozwiązań, w tym 6 kart produktów gotowych do wdrożenia w organizacji.
  2. Wsparcie i budowanie kultury organizacji: Proces współtworzenia zrealizowany on line za pomocą Design Thinking, który spełnił również warunki integracji.
  3. Mapa inspiracji dla całego zespołu wygenerowana na przestrzeni online – narzędziu Mural (partnera Socjomanii) – implementacja narzędzia wewnątrz organizacji.
  4. Wsparcie rozwoju wizji i misji organizacji oraz dążenie do spójności: Zebranie materiału niezbędnego do wypracowania wizji i misji oraz oferty czytelniczej Literanova.
  5. Efekt długofalowy: wzmocnienie poczucia wspólnoty między współpracownikami, wzmocnienie poczucia bycia ekspertami w wykonywanej pracy, wzrost zaangażowania pracowników w tworzenie wspólnej strategii dla Znak Literanova.

shapes_blog

Porozmawiajmy →

Porozmawiajmy →